Bijeenkomsten

DE STAD BESTUREN, TOEN EN NU

Bijeenkomst 1: (bus)excursie naar het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt, stadswandeling & bezoek aan het Haags Historisch Museum.
Duur: 2,5 uur. Begeleiding door Haags Historisch Museum.

Het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt is een van de oudste (en mooiste) gebouwen van Den Haag. Vier eeuwen lang werkte hier het Haagse stadsbestuur. Aan de wanden hangen grote groepsportretten die de machthebbers van zichzelf lieten maken. De stad besturen ging vroeger heel anders dan nu; de leerlingen horen verhalen over klassenjustitie en recht en onrecht. Ook ontdekken ze dat er overeenkomsten zijn; sommige problemen van nu had je lang geleden ook.
Na een korte wandeling door het oude centrum van Den Haag bekijken de leerlingen in het museum hoe Den Haag er vroeger uit zag en luisteren ze naar de problemen waar vroegere stadsbestuurders een oplossing voor moesten verzinnen.

Bijeenkomst 2: ontmoeting met raadsleden en een rondleiding stadhuis.
Duur: 1,5 uur. Begeleiding Centrum 16•22 en de gemeente Den Haag.
De raadsleden vertellen in de Haagse raadzaal over hun werk, het functioneren van de gemeenteraad en het democratisch proces. Wat komt er kijken bij het besturen van de stad en wat is er veranderd door de jaren heen? Tot slot krijgen de leerlingen een rondleiding door het stadhuis.

LAAT JE STEM HOREN! DEEL JE PROBLEEM MET DE RAAD

Bijeenkomst 1: op school toelichting op het project Raad en Daad. Klas bepaalt welk probleem ze samen met een raadslid willen aanpakken.
Duur: 1 uur. Begeleiding door Centrum 16•22.

Wat is de rol van de gemeenteraad? Welk probleem wil de klas samen met een raadslid aanpakken? Een of twee groepjes van maximaal 10 leerlingen maken een filmscript over dat onderwerp.

Bijeenkomst 2: probleem vastleggen in een filmpje.
Duur: 1 uur. Begeleiding door Centrum 16•22.

De geselecteerde leerlingen maken op school een filmpje, waarin ze hun probleem toelichten.

Bijeenkomst 3: ontmoeting met raadsleden en een rondleiding stadhuis.
Duur: 1,5 uur. Begeleiding Centrum 16•22 en de gemeente Den Haag.

De raadsleden vertellen in de Haagse raadzaal over hun werk, het functioneren van de gemeenteraad en het democratisch proces. De leerlingen presenteren het filmpje. Samen met de raadsleden wordt gepraat over het aanpakken van het probleem en wat voor stappen de raadsleden hierin kunnen nemen. Tot slot krijgen de leerlingen een rondleiding door het stadhuis.