Het project Raad en Daad Den Haag

Raad en Daad Den Haag is een samenwerkingsproject van het Haags Historisch Museum, Prodemos en Centrum 16•22. Doel van dit project is dat elke Haagse basisschoolleerling een keer in de raadzaal is geweest en hoort hoe gemeentepolitiek in z’n werk gaat.
Het vertrekpunt van de lessen in dit project is de eigen omgeving van de leerlingen. Zij maken kennis met de politiek aan de hand van kwesties dicht bij huis en onderwerpen die ze mede zelf aandragen.
Zo leren en ervaren kinderen het lokale democratische proces en kunnen ze daadwerkelijk zelf een bijdrage leveren aan hun eigen leefomgeving.
Dit lesprogramma bestaat uit twee lessen. Op school, een rondleiding door het stadhuis en een ontmoeting met een Haags raadslid. Samen met het raadslid worden lokale politieke kwesties bekeken en wordt geprobeerd meteen het woord bij de ‘daad’ te voegen.
Hoe kunnen de leerlingen een bijdrage leveren aan hun eigen omgeving? Dit levert een structurele bijdrage aan kennis en inzicht op over onze democratische rechtsstaat en de mogelijkheden om daar zelf ook actief aan deel te nemen.

Hieronder een impressie van het project Raad en Daad met daarin ook een boodschap van burgemeester Jan van Zanen: